Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19623
Title: Маскоўскія эмігранты ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XV ст. па матэрыялах Метрыкі
Authors: Казакоў, Аляксандр Уладзіміравіч
Keywords: Великое княжество Литовское
документальные источники
Московское государство
Метрика Великого княжества Литовского
эмиграция
Issue Date: 2013
Publisher: БГТУ
Citation: Казакоў, А. У. Маскоўскія эмігранты ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XV ст. па матэрыялах Метрыкі / А. У. Казакоў // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2013. - № 5 (161). - С. 12-14
Abstract: Прадстаўлены артыкул мае на мэце прадэманстраваць патэнцыял такой крыніцы, як Метрыка Вялікага Княства Літоўскага, у вывучэнні праблемы эміграцыі з Маскоўскай дзяржавы і ін- шых рэгіёнаў «нелітоўскай» Русі ў Вялікае Княства Літоўскае ў другой палове XV ст. Аўтар ад- значае, што выпадкі пераходу маскоўскай арыстакратыі на службу да вялікіх літоўскіх князёў добра вядомыя з наратыўных крыніц, даўно ўведзеных у навуковы ўжытак. Аднак уважлівае вы- вучэнне матэрыялаў Метрыкі дазваляе сцвярджаць, што ў другой палове XV ст. у Вялікае Кня- ства Літоўскае перасяляліся і нязнатныя служылыя людзі. Прычым яны рабілі гэта самастойна, а не ў якасці слуг князёў-эмігрантаў. Цяжкасць вывучэння праблемы заключаецца ў тым, што звесткі пра маскоўскіх выхадцаў не сістэматызаваныя і сустракаюцца спарадычна ў Метрыцы, матэрыялы якой за другую палову XV ст. нешматлікія і часта даволі сціслыя.
URI: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19623
Appears in Collections:2013, № 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kazakov.pdf259.66 kBAdobe PDFView/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.