Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19634
Title: Грамадска-палітычнае жыццё на этапе падрыхтоўкі да земскіх выбараў: на матэрыялах беларускіх губерняў (вясна - лета 1917 г.)
Authors: Рыжанкоў, Ігар Міхайлавіч
Keywords: земские выборы
история Беларуси
земства
Февральская революция
Issue Date: 2013
Publisher: БГТУ
Citation: Рыжанкоў, І. М. Грамадска-палітычнае жыццё на этапе падрыхтоўкі да земскіх выбараў: на матэрыялах беларускіх губерняў (вясна - лета 1917 г.) / І. М. Рыжанкоў // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2013. - № 5 (161). - С. 29-31
Description: У артыкуле асвятляецца праблема дэмакратызацыі земстваў на этапе разгортвання Лютаўскай рэвалюцыі. Адзначаецца, што працэс увядзення ў склад земскіх структур прадстаўнікоў Са- ветаў рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў адбываўся павольна і без эксцэсаў. Часовы ўрад быў зацікаўлены ў дэмакратычным характары рэарганізацыі, бо на восень 1917 г. былі запланаваны выбары ў новыя земскія інстытуцыі. Апошнім падлягала замяніць часовыя, надзвычайныя органы ўлады, створаныя ў ходзе Лютаўскай рэвалюцыі – губернскія і павятовыя камісарыяты, валасныя, харчовыя і зямельныя камітэты – адпаведна зрабіцца інструментам ажыццяўлення пастаноў маючага адбыцца Устаноўчага схода, а ў далейшым – быць асновай рэальнага народаўладдзя. У артыкуле паказваецца працэс стварэння выбарчых акруг, камісій, а таксама асаблівасці перадвыбарчай барацьбы.
URI: http://elib.belstu.by/handle/123456789/19634
Appears in Collections:2013, № 5

Files in This Item:
File SizeFormat 
ryzhankov.pdf257.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.