Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19685
Title: Грамадска-палітычнае жыццё на этапе правядзення земскіх выбараў: па матэрыялах беларускіх губерняў (верасень - кастрычнік 1917 г.)
Authors: Рыжанкоў, Ігар Міхайлавіч
Keywords: история Беларусі
земские выборы
крестьянство
Issue Date: 2014
Publisher: БГТУ
Citation: Рыжанкоў, І. М. Грамадска-палітычнае жыццё на этапе правядзення земскіх выбараў: па матэрыялах беларускіх губерняў (верасень - кастрычнік 1917 г.) / І. М. Рыжанкоў // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2014. - № 5 (169). - С. 34-36
Description: У артыкуле асвятляецца праблема ажыццяўлення земскіх выбараў на этапе восеньскіх падзей 1917 г. Адзначаецца, што выбарчая кампанія з’явілася для сялянства – асноўнай часткі электарату – этапам палітычнай сацыялізацыі. Падчас выбараў сяляне сустрэлі масу агітатараў і мелі мажлівасць азнаёміцца з праграмамі іх партый, каб у далейшым здзейсніць свядомы выбар, пакінуўшы свой бюлетэнь у скрыню на выбарах ва Устаноўчы сход. Вядома, што падчас перадвыбарчай кампаніі і на саміх земскіх выбарах праявіліся ўсе станоўчыя і адмоўныя рысы сялянства. Няма падстаў лічыць, што іх няўдзел у выбарах – гэта праява антыўрадавых або антыпамешчыцкіх настрояў. Да таго ж абсентэізм быў уласцівай з’явай не толькі на вёсцы, але і ў горадзе. Безумоўна, гэта быў станоўчы вопыт іх свядомага ўдзелу ў дзяржаўных справах, які сведчыў і аб тым, што сялянства губляла рысы архаічнай, звязанай абшчыннай ментальнасцю масай, і паступова ўцягвалася ў рэчышча практычнага вырашэння не толькі саслоўных, але і агульнаграмадскіх інтарэсаў.
URI: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19685
Appears in Collections:2014, № 5

Files in This Item:
File SizeFormat 
9.pdf559.88 kBAdobe PDFView/OpenPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.