Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19695
Title: Сінтаксічная неадназначнасць і яе тыпы
Authors: Прыгожая, Вольга Анатольеўна
Keywords: редактирование
подготовка рукописи
синтаксическая оминимия
типы синтаксической неоднозначности
Issue Date: 2012
Publisher: БГТУ
Citation: Прыгожая, В. А. Сінтаксічная неадназначнасць і яе тыпы / В. А. Прыгожая // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2012. - № 9(156) 2012 год. - С. 7-10.
Description: У публікацыі даецца азначэнне сінтаксічнай неадназначнасці; прадстаўлены і прааналізаваны тыпы канструкцый, выяўленыя на базе беларускамоўнага матэрыялу, якія мэтазгодна адносіць да аманімічных; устаноўлены прычыны ўзнікнення сінтаксічнай неадназначнасці розных тыпаў (няўдалы парадак слоў, няправільнае ўстанаўленне сінтаксічных сувязей паміж членамі сказа, няправільнае ўжыванне сінтаксічных залежнасцей, рознае чляненне сказа на складовыя часткі (сінтагмы), ужыванне слоў, марфалагічныя паказчыкі якіх супадаюць, і інш.). Высветлена, што неадназначнасць на сінтаксічным узроўні — з’ява шматгранная і вельмі распаўсюджаная, якая патрабуе далейшага вывучэння не толькі ў плане тыпізацыі, але і рэдагавання.
URI: http://elib.belstu.by/handle/123456789/19695
Appears in Collections:2012, № 9

Files in This Item:
File SizeFormat 
002prygozhaya-v.-a.-sntakschnaya-neadnaznachnasc-yae-typy.pdf308.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.