Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19720
Title: Знак націску ў мастацкім выданні: нарады рэдактару
Authors: Куліковіч, Уладзімір Іванавіч
Keywords: редактирование
знак ударения
художественные издания
художественная литература
Issue Date: 2015
Citation: Куліковіч, У. І. Знак націску ў мастацкім выданні: нарады рэдактару / У. І. Куліковіч // Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, 3-6 сентября 2015 г. / Белорусский государственный технологический университет ; [оргкомитет: И. М. Жарский (сопред. оргком.) и др.]. - Минск : БГТУ, 2015. - С. 29-34.
Description: Распрацаваны практычныя рэкамендацыі для рэдактараў мастацкай літаратуры адносна пастаноўкі ў тэксце знака націску, які ўплывае на засваенне слова і далейшае яго правільнае выкарыстанне ў вусным маўленні, павышае інфармацыйнасць зместу выказвання, уплывае на хуткасць чытання, фіксуе ўзорнае, устаялае, абавязковае і тым самым пазбаўляе нашу мову эстэтычных страт.
URI: http://elib.belstu.by/handle/123456789/19720
Appears in Collections:Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, 3-6 сентября 2015 г.

Files in This Item:
File SizeFormat 
kulkovch_znak-nacsku.pdf3.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.