Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19723
Title: Прадмоўна-пасляслоўны комплекс Францыска Скарыны
Authors: Акушэвіч, А. А.
Keywords: старопечатные издания
редактирование
литературоведение
предисловия Ф. Скорины
Франциск Скорина
предисловия
послесловия
история книги
Issue Date: 2015
Publisher: БГТУ
Citation: Акушэвіч, А. А. Прадмоўна-пасляслоўны комплекс Францычка Скарыны / А. А. Акушэвіч // Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, 3-6 сентября 2015 / Белорусский государственный технологический университет ; [оргкомитет: И. М. Жарский (сопред. оргком.) и др.]. - Минск : БГТУ, 2015. - С. 93-98.
Description: Вызначаны літаратурны кампанент прадмоўна-пасляслоўнага комплексу Ф. Скарыны, які складаецца з наступных элементаў: разгорнуты загаловак на тытульным лісце, подпісы да гравюр, "спецыфічны ўзор кніжна-эпіграматычнай паэзіі", прадмова, анатацыя, разгорнуты загаловак перад асноўным тэкстам кнігі, маргіналіі (глосы, паралельныя месцы, спасылкі), "надпісанні" глаў, каментарыі, малітва, пасляслоўе (пасляслоўе-малітва).
URI: http://elib.belstu.by/handle/123456789/19723
Appears in Collections:Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, 3-6 сентября 2015 г.

Files in This Item:
File SizeFormat 
akushehvch_pradmona.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.