Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/20446
Title: Міжкультурная камунікацыя - культурная ідэнтычнасць: народныя стэрэатыпы ў беларускім кантэксце
Authors: Сліўкова, Івана
Keywords: национальная идентификация
самоидентификация белорусов
межкультурные коммуникации
белорусы
этнические стереотипы
Issue Date: 2016
Publisher: БГТУ
Citation: Сліўкова, І. Міжкультурная камунікацыя - культурная ідэнтычнасць: народныя стэрэатыпы ў беларускім кантэксце / І. Сліўкова // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2016. - № 5 (187).- С. 171-175
Description: Кампаратыўны аналіз элементаў нацыянальнай ідэнтыфікацыі і самаідэнтыфікацыі беларусаў уключае папарна звязаныя прыкметы дзяржаўнай і культурнай прыналежнасці: Беларусь – Расія і Беларусь – Польшча. Яны ўваходзяць у інтэрпрэтацыю характару і культуры беларусаў у назіраннях П. Васючэнкі, В. Акудовіча, А. Смаленчука і інш. На аснове работ беларускіх, чэшскіх і славацкіх сучасных аўтараў прасочваецца і інтэрпрэтуецца акцэнтаванне паказчыкаў нацыянальнай спецыфікі (непрыкметны народ, нязлосны, спакойны, незлапамятны, вынаходлівы, самаіранічны, выкарыстоўвае гумар як тэрапію і г. д.). У сучаснасці нацыянальныя асаблівасці не толькі адлюстроўваюцца і асвятляюцца сродкамі масавай інфармацыі, але праз пасрэдніцтва гэтага замацоўваюцца і ўкараняюцца, у тым ліку ў якасці міфаў. Станоўчыя і нейтральныя рысы ў самахарактарыстыцы беларуса дапаўняюцца крытычнымі характарыстыкамі з боку суседніх народаў. Народныя стэрэатыпы ў міжкультурнай камунікацыі вызначаюць і ўзаемнае параўнанне. Дыяхронна - сінхронны падыход раскрывае адносна стабільныя фактары тэрыторыі. У са -маідэнтыфікацыі беларусаў важную ролю адыгрывае еўрапейскі кантэкст. Культурна- гістарычныя падзеі ў еўрапейскім маштабе ў значнай ступені паўплывалі на фарміраванне беларускай культурнай ідэнтычнасці і адлюстроўваюцца ў міжкультурнай камунікацыі.
URI: http://elib.belstu.by/handle/123456789/20446
Appears in Collections:2016, № 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0171-0175.Slivkova.pdf645.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.