Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/20448
Title: Канцэптасфера неба ў творах М. Багдановіча, М. Танка, Р. Барадуліна
Authors: Федарцова, Тамара Мікалаеўна
Keywords: белорусская литература
белорусская поэзия
Богданович М.
Танк М.
Бородулин Р.
концептуализация неба
Issue Date: 2016
Publisher: БГТУ
Citation: Федарцова, Т. М. Канцэптасфера неба ў творах М. Багдановіча, М. Танка, Р. Барадуліна / Т. М. Федарцова // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2016. - № 5 (187) 2016 год. - С. 181-184
Description: Дадзенае даследаванне прысвечана вызначэнню асаблівасцей цел у паэтычных тэкстах. Бясспрэчна тое, што канцэптуалізацыя адносіцца да ліку ключавых паняццяў кагнітыўнай лінгвістыкі, навукі, якая актыўна развіваецца ў межах антрапацэнтрычнага падыходу сучаснага мовазнаўства і літаратуразнаўства. Працэс канцэптуалізацыі – адзін з базавых працэсаў кагнітыўнай дзейнасці чалавека. Ён заключаецца ў асэнсаванні чалавекам усё новай і новай інфармацыі, вынікам чаго становіцца фарміраванне ўяўленняў пра сапраўднасць быцця ў выглядзе ментальных адзінак – канцэптаў ( у нашым выпадку – неба, зоркі, месяц, сонца). Вывучэнне канцэптаў у мастацкім творы дапамагае зразумець светапогляд не толькі самога аўтара, але і цэлай эпохі, і нават ментальнасць цэлага народа.
URI: http://elib.belstu.by/handle/123456789/20448
Appears in Collections:2016, № 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0181-0184.Fedartsova.pdf635.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.