Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/22632
Title: Біблейскі ўплыў на развіццё паэзіі XX-XXI стагоддзяў
Authors: Федарцова, Тамара Мікалаеўна
Keywords: фольклор
белорусская поэзия
библейские мотивы
религия
белорусская литература
библейские образы
Issue Date: 2017
Publisher: БГТУ
Citation: Федарцова, Т. М. Біблейскі ўплыў на развіццё паэзіі XX-XXI стагоддзяў / Т. М. Федарцова // Скориновские чтения 2017: книга в медийном пространстве: к 500-летию белорусского книгопечатания : материалы III Международного форума, 6-7 сентября 2017 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, Факультет принттехнологий и медиакоммуникаций ; [оргком.: И. В. Войтов (сопред.), И. В. Луцкий, М. Г. Борозна и др. ; под ред. В. И. Куликовича]. - Минск : БГТУ, 2017. - С. 80-86
Description: Актыўнае звяртанне паэтаў да фальклору дапамагло зразумець філасофскае ўладкаванне міфапаэтычнай карціны свету беларусаў, дзе побач з рэаліямі суровага сялянскага побыту існавалі ўласныя ўяўленні аб ідэальным уладкаванні жыцця, а звяртанне да тэксту Святога Пісання адназначна вызначыла, што такім уладкаваннем з’яўляецца непасрэдна рай. Але каб трапіць туды хрысціянін павінен пазбягаць зла, рабіць дабро, любіць блізкіх сваіх і ўсё жывое на Зямлі, аберагаць сваю душу ад уздзеяння чорных сіл, удасканальваць сябе ў веры Гасподняй. Мэта артыкула - паказаць метады интэрпрэтацыі біблейскіх матываў і вобразаў у паэтычных творах XX–ХХІ стагоддзяў.
URI: https://elib.belstu.by/handle/123456789/22632
Appears in Collections:Скориновские чтения 2017: книга в медийном пространстве: к 500-летию белорусского книгопечатания : материалы III Международного форума, 6-7 сентября 2017 г.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedarcova_Bіblejskі.pdf1.87 MBAdobe PDFView/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.