Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19693
Title: Мастацкая (сама)ідэнтыфікацыя: тэарэтычная легітымацыя паняцця ў кантэксце развіцця найноўшай беларускай літаратуры
Authors: Шаўлякова-Барзенка, І. Л.
Keywords: белорусская литература
идентичность
идентификация
национальное художественное слово
Issue Date: 2014
Publisher: БГТУ
Citation: Шаўлякова-Барзенка, І. Л. Мастацкая (сама)ідэнтыфікацыя: тэарэтычная легітымацыя паняцця ў кантэксце развіцця найноўшай беларускай літаратуры / І. Л. Шаўлякова-Барзенка // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2014. - № 5 (169). - С. 135-139
Description: Артыкул прысвечаны праблемам актуалізацыі і легітымацыі паняццяў «ідэнтычнасць» і «ідэнтыфікацыя» ў сучасным беларускім літаратуразнаўстве. Акрэсліваюцца змест, структура, функцыянальнае прызначэнне паняцця «мастацкая (сама)ідэнтыфікацыя». Яго патэнцыял (канцэптуальны і метадалагічны) раскрываецца ў кантэксце тэарэтыка-літаратурнага асэнсаван- ня заканамернасцей і тэндэнцый развіцця нацыянальнага мастацтва слова.
URI: http://elib.belstu.by/handle/123456789/19693
Appears in Collections:2014, № 5

Files in This Item:
File SizeFormat 
36.pdf611.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.