Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19747
Title: Асаблівасці ўтварэння тэрмінаў у кантэксце навукова-тэхнічнага перакладу
Authors: Швед, Генадзь Філарэтавіч
Keywords: белорусский язык
научно-технический перевод
образование терминов
группы терминов
Issue Date: 2015
Publisher: БГТУ
Citation: Швед, Г. Ф. Асаблівасці ўтварэння тэрмінаў у кантэксце навукова-тэхнічнага перакладу / Г. Ф. Швед // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2015. - № 5 (178). - С. 162-166.
Description: У дадзеным артыкуле разглядаюцца асаблівасці ўтварэння тэрмінаў, вывучэнне якіх уплывае на практычнае тэрмінаўтварэнне і ўдасканальванне сучасных тэрмінаў у беларускай мове. Даецца падзел тэрмінаў на некалькі груп у залежнасці ад спосабу ўтварэння: сінтаксічны, суфіксальны, прэфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны, аснова- і словаскладанне, абрэвіяцыя, семантычны. Характарыстыка кожнага спосабу ўтварэння тэрмінаў падмацоўваецца прыкладамі. Абмяркоўваюцца наступныя асаблівасці ўтварэння тэрмінаў: 1) тэрміны ствараюцца як найменні паняццяў, звязаных з вузкай галіной і прызначаны служыць сродкам зносін прафесіяналаў (у спецыяльнай літаратуры), у той час як агульнаўжывальныя словы ўтвараюцца для патрэб усяго грамадства і практычна любым носьбітам мовы; 2) тэрміны ўтвараюцца заўсёды свядома, яны, як ужо адзначалася, не “з’яўляюцца”, а “прыдумваюцца”, “ствараюцца” па меры ўсведамлення іх неабходнасці; 3) кожны новы тэрмін, які ствараецца, можна пракантраляваць, адзначыць, паколькі тэрмін фіксуецца ў працах, слоўніках. У кантэксце навукова-тэхнічнага перакладу артыкул будзе карысны маладым навукоўцам у працэсе авалодання тэхнікай перакладу навукова-тэхнічнага маўлення, удасканалення лінгвістычных навыкаў, прадухілення тыповых памылак, азнаямлення са складанымі моўнымі пытаннямі і праблемамі культуры маўлення.
URI: http://elib.belstu.by/handle/123456789/19747
Appears in Collections:2015, № 5Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.