Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/20445
Title: Беларускія і славацкія казкі: лінгвістычныя і тэкставая спецыфіка ўзаемаперакладу
Authors: Ляшук, Вікторыя Марленаўна
Keywords: белорусские сказки
словацкие сказки
народные сказки
литературные переводы
Issue Date: 2016
Publisher: БГТУ
Citation: Ляшук, В. М. Беларускія і славацкія казкі: лінгвістычная і тэкставая спецыфіка ўзаемаперакладу / В. М. Ляшук // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2016. - № 5 (187).- С. 165-170
Description: Народная казка мае выразныя рысы ўніверсальнасці ў перадачы падзейнасці, ролевай суб’ектнасці і фальклорнага стылю. У адносінах славянскіх казак узровень універсальнасці павышаецца за кошт блізкароднасці моў, што знаходзіць адлюстраванне ў інтэнсіўнасці і спецыфіцы ўзаемаперакладу. Беларускія і славацкія казкі выконваюць падобную ролю пры фарміраванні нацыянальных літаратурных моў і ў станаўленні канцэпцыі кадыфікацыі. У якасці ўзорных тэкстаў яны аказвалі ўплыў на стылістычныя параметры абедзвюх разглядаемых моў. Пры асваенні тэкстаў казак як культурнай каштоўнасці і культурнай спадчыны выкарыстоўваўся ўнутраны і паміжмоўны перак-лад. Узаемапераклад беларускіх і славацкіх казак актывізаваўся ў другой палове ХХ стагоддзя і адрозніваецца асіметрычнасцю ў тэкставым плане: на славацкую мову перакладзены два зборнікі беларускіх казак, а на беларускую – выбраныя славацкія казкі, часцей у зборніках, радзей асобнай кнігай. Разам з прамым перакладам выкарыстоўваюцца і мовы-пасрэднікі (руская для беларускіх і славацкіх перакладчыкаў, украінская – для славацкіх ). З лінгвістычнага пункту гледжання пры ўзаемаперакладзе беларускія і славацкія народныя казкі характарызуюцца значнай лексічнай і граматычнай агульнасцю, а таксама эмацыянальнай ацэначнасцю моўных сродкаў. Адлюстроўваючы ў сваёй мове размоўныя сродкі, беларускія і славацкія казкі пры ўзаемаперакладзе захоўваюць гэтую асаблівасць стылю. Пераклад пры гэтым утварае розныя канфігурацыі з апрацоўкай, закранае зыходныя і мэтавыя тэксты .
URI: http://elib.belstu.by/handle/123456789/20445
Appears in Collections:2016, № 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0165-0170.Liashuk.pdf672.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.