Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/21746
Title: Асаблівасці паэтычнага светаадчування Міколы Мятліцкага
Authors: Федарцова, Тамара Мікалаеўна
Keywords: паэзія
элегічнасць
гемінацыя
канцэпт
метафара
сімвалізм
паэтычны сінтаксіс
Issue Date: 2017
Publisher: БГТУ
Citation: Федарцова, Т. М. Асаблівасці паэтычнага светаадчування Міколы Мятліцкага / Т. М. Федарцова // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. - Минск : БГТУ, 2017. - № 1 (195). - С. 71-76.
Abstract: У мінулым годзе споўнілася 30 гадоў з моманту жудаснай аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Адным з першых паэтаў, хто ў далёкім 1986 г. актыўна адгукнуўся на гэту падзею, быў Мікола Мятліцкі. У шматлікіх зборніках паэзіі на чарнобыльскую тэму значна паглыбілася медытатыўнасць і філасафічнасць яго паэтычнага радка. Развагі творцы становяцца грунтоўнымі і па-хрысціянску мудрымі, хаця тэкставы матэрыял можа быць аднесены да розных часавых планаў – рэтраспектыўнага, інтраспектыўнага і цяперашняга. Ён выявіў сябе і як майстар партрэта (паэтыч- ная зыркасць дапамагае паэту ствараць тыповыя вобразы беларусаў), і як майстар дэталі (нiзкi вершаў «Згадкi ў хаце»). Паэт – цудоўны «пейзажыст» і ўмелы спалучальнік мясцовых падзей з падзеямі планетарнага маштабу: разглядаючы тэму адзіноты, актуальную для сучаснага літаратурнага працэсу, ён вырашае яе «па-беларуску» – з надзеяй на лепшае жыццё [14, c, 48]. Асаблівай увагі заслугоўвае паэтычны сінтаксіс М. Мятліцкага. Напрыклад, паўторы і паралелізм аўтар ужывае для больш значнага ўзмацнення ўздзеяння на чытача праз прыхаваны дыялог з ім. Асацыятыўнае ж мысленне паэта стварае грунт для вобразнай медытацыі. Своеасаблівая інтанацыйна-рытмічная будова некаторых вершаў выяўляецца ў зборніку «Бабчын: Кніга жыцця», бо «абапіраецца» не столькі на націскныя склады, колькі на ключавыя словы (як у акцэнтным вершы) [1, с. 15]. І пры ўсім гэтым, творы Мятліцкага набываюць грамадзянскую значнасць, бо праз сваё асабістае перажыванне творца панарамна паказвае горыч пакут усяго беларускага народа і яго імкненне адрадзіць сваю зямлю.
URI: https://elib.belstu.by/handle/123456789/21746
Appears in Collections:2017, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_Fedarcova_Asablіvascі.pdf299.52 kBAdobe PDFView/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.