Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/25468
Title: Роля тэксту ў ідэйна-маральным і грамадзянска-патрыятычным выхаванні
Authors: Федарцова, Тамара Мікалаеўна
Keywords: текст
идейно-моральное воспитание
гражданско-патриотическое воспитание
профессиональная лексика
Issue Date: 2018
Publisher: БГТУ
Citation: Федарцова, Т. М. Роля тэксту ў ідэйна-маральным і грамадзянска-патрыятычным выхаванні / Т. М. Федарцова // Проблемы и основные направления развития высшего технического образования : материалы XXIII научно-методической конференции, Минск, 20-23 марта 2018 г. / Белорусский государственный технологический университет ; редкол.: И. В. Войтов [и др.]. - Минск : БГТУ, 2018. – С. 98.
Abstract: Фарміраванне камунікатыўнай і лінгвакультурнай кампетэнцый, што цесна спалучана з авалоданнем навучэнцамі маўленчай дзейнасцю, культурай маўленчых паводзін, а таксама неабходнымі звесткамі пра асновы ідэалогіі Дзяржавы, культуру, гісторыю і традыцыі беларускага народа, непасрэдна звязана з падборам тэкстаў. Для сучаснага мовазнаўства характэрна разнастайнасць навуковых метадаў і падыходаў, якімі карыстаюцца пры вывучэнні асноўнага прадмета. Але пры выкарыстанні любога інавацыйнага метаду важна правільна падабраць тэкст, каб ён не толькі садзейнічаў выпрацоўцы ўмення выкарыстоўваць арфаграфічную і пунктуацыйную пісьменнасць, але і нёс у сабе выхаваўчыя аспекты.
URI: https://elib.belstu.by/handle/123456789/25468
Appears in Collections:Проблемы и основные направления развития высшего технического образования : материалы XXIII научно-методической конференции, 20-23 марта 2018 г.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedarcova_Rolja.pdf78.14 kBAdobe PDFView/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.