Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19696
Title: Праблема аўтара ў беларускім літаратуразнаўстве
Authors: Гарадніцкі, Я. А.
Keywords: белорусская литература
белорусское литературоведение
автобиографизм
авторство
Issue Date: 2014
Publisher: БГТУ
Citation: Гарадніцкі, Я. А. Праблема аўтара ў беларускім літаратуразнаўстве / Я. А. Гарадніцкі // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2014. - № 5 (169). - С. 140-144
Description: Праблема аўтара з’яўляецца адной з самых актуальных і шырока дыскутуемых у сучаснай літаратуразнаўчай навуцы. У дадзеным артыкуле яна разглядаецца ў тэарэтычным і гістарычным аспектах. Для беларускага літаратуразнаўства важнасць вырашэння гэтай праблемы абумоўлена спецыфікай гістарычнага развіцця нацыянальнай літаратуры, яе цеснай сувяззю з фальклорам. Аўтарскае самаўсведамленне фарміравалася ў беларускай літаратуры новага часу паступова, ва ўзаемадзеянні з традыцыйнымі формамі калектыўна-масавай мастацкай свядомасці. Як важнейшая антытэза калектыўна-масаваму тыпу мастацкага выражэння ў беларускай літаратуры на пачатку ХХ ст. і ў пазнейшы час узнікае даволі вялікая колькасць твораў з пэўнымі прыкметамі аўтабіяграфізму. Ступень аўтабіяграфічнасці твора па-свойму вызначаецца аўтарам і чытачом. У наш час, калі ўзрастае роля чытача як інтэрпрэтатара мастацкага свету літаратурнага твора, аналіз успрымання менавіта чытачом аўтабіяграфізму ў творы мае істотнае значэнне. У артыкуле таксама разглядаюцца аўтарскія жанры як адзін са спосабаў выяўлення аўтарскага светабачання.
URI: https://elib.belstu.by/handle/123456789/19696
Appears in Collections:2014, № 5

Files in This Item:
File SizeFormat 
37.pdf582.58 kBAdobe PDFView/OpenPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.